Địa chỉ : 1151 Đường Phóng. Hoàng Mai. Hà Nội

Hotline : 0988560059.

Mở rộng kho bãi

Bán buôn và bán lẻ

Chế tạo máy và gia công cơ khí.

Đem công nghệ đến tận tay khách hàng.


Máy Cắt Plasma 40/60
Máy Lốc Tôn tay