Mở rộng kho bãi

Đem công nghệ đến tận tay khách hàng.

Chế tạo máy và gia công cơ khí.

Bán buôn và bán lẻ

Địa chỉ : 1151 Đường Phóng. Hoàng Mai. Hà Nội

Hotline : 0988560059.


Máy Cắt Plasma 100/160
Máy Bung Tôn
Máy Cắt Tôn Thủy Lực
Máy Lốc Tôn điện