Tài Khoản Thanh Toán

Tài Khoản Bảo Đảm thanh toán tới nhà cung cấp Phúc Thắng:

Ngân Hàng Cổ Phần Quân Đội MB Bank (MBB) – chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội.

STK : 0938068668.

Chủ tài khoản : Đàm Quang Phúc