Máy hàn MIG hệ cơ 350A – 380V KOMATSUC (ĐẦU LIỀN)

Giá cũ: 14.500.000