Máy Lốc Tôn Điện Đa Năng

Đặc điểm của máy lốc tôn điện đa năng :

  • Máy lốc tôn có 3 trục cơ động di chuyển.
  • Hai trục hai bên đưa ra rộng để lốc tấm dày
  • Hai trục hai bên đưa vào gần nhau lốc tấm mỏng tùy ý
  • Sản phẩm lốc thành ống tròn, có đầu gánh trục, để tháo đầu máy đưa sản phẩm ra.
  • Đặc biệt có thể lốc trụ tròn côn bằng cách chỉnh hai trục hai bên lệch đầu nhau.