Puly vuông ghép – Vuông đa năng

Giá cũ: 1.600.000

Puly Vuông Ghép – Vuông Đa Năng

Phù hợp cho các máy uốn 3 trục: 48-48-48 /  42-48-42

Các kích cỡ hộp uốn : 13 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 25×50 / 20×40 mm