Kéo Cắt Tôn Cộng Lực

Giá cũ: 1.950.000

Có các kích thước Kéo cắt tấm như sau :

  • Kéo 200 mở 150: cắt dài 150mm. Cắt inox tấm 1.8mm. Cắt tôn thép 3mm
  • Kéo 300 mở 270: cắt dài 270mm. Cắt inox tấm 1.8mm. Cắt tôn thép 3mm
  • Kéo 500 mở 450: cắt dài 450mm. Cắt inox tấm 1.8mm. Cắt tôn thép 3mm