Kéo cắt tôn cầm tay – Kéo cắt hơi

Kéo cắt hơi cầm tay

Cắt tôn 1.5mm

Sử dụng khí