Kéo cắt tôn cầm tay – Kéo cắt hơi

Giá cũ: 930.000

Kéo cắt hơi cầm tay

Cắt tôn 1.5mm

Sử dụng khí