Máy Cắt Góc Chính Xác 350 – Máy cắt inox, máy cắt sắt

Giá cũ: 19.000.000

 * Đặc điểm máy cắt kỹ thuật chính xác:

  • Làm mát bằng nước tuần hoàn không gây bụi phổi.
  • Sử dụng đĩa thép gió cắt sắt thép hoặc inox, có thể mài lại nhiều lần
  • Máy cắt góc chính xác không bị vẩy đĩa cắt làm bai vị trí cắt
  • Sản phẩm cắt không có bavia, rút ngắn thời gian gia công
  • Đường cắt không bị cháy đen, có thể ghép vào hàn thành phẩm.