Máy chạy gân tăng cứng

 Cán gân tăng cứng cho vật liêu. Là sản phẩm thiết yếu trong việc gia công ống gió.

Rất dễ dàng sử dụng và thay thế tiêu hao. 

Mọi thông tin xin liên hệ phòng khách hàng 0988560059