Máy Cắt Sắt Tua Chậm

Đặc điểm máy cắt góc :

  • Có nước làm mát tuần hoàn không gây bụi phổi.
  • Dùng đĩa thép gió cắt sắt thép hoặc inox, có thể mài đi mài lại nhiều lần
  • Máy cắt góc chuẩn xác không bị vẩy đĩa cắt làm bai góc cắt
  • Sản phẩm cắt không bavia, rút ngắn thời gian làm việc
  • Máy cắt tua chậm nên vết cắt không bị cháy, có thể ghép vào hàn gia công luôn.
  • Cắt được các vật liệu như cắt inox, cắt thép, cắt sắt, cắt đồng, cắt nhôm …