Máy cắt inox tự động

  • Cấp phôi tự động cắt chính xác độ dài, nâng cao năng suất.
  • Làm mát bằng nước tuần hoàn không gây bụi phổi.
  • Sử dụng đĩa hợp kim cắt sắt thép hoặc inox, có thể mài lại nhiều lần
  • Sản phẩm cắt không có bavia, rút ngắn thời gian gia công
  • Đường cắt không bị cháy đen, có thể ghép vào hàn luôn.
  • Ê tô ép tự động giúp giữ phôi luôn chặt tại vị trí tùy chỉnh