Sứ hàn TigQQ150 6×30

Sứ hàn tig ngắn dùng cho mỏ hàn tig qq 150

Chụp đầu mỏ hàn tig QQ150

Đầu sứ nhỏ dễ dàng hàn góc, khe

Thường dùng với máy hàn tig 180A/200A/220A/250A