Cách điện mỏ Mig 350

Giá cũ: 8.000

Là chi tiết của mỏ hàn mig 350

Tác dụng cách điện chống chạm chập giữa chụp khí và thân nối bép

Thường dùng với máy hàn mig 300A-350A