Đĩa cắt thép gió Italy xám

Các kích cỡ thông dụng như sau:

Đĩa cắt Ý màu xám cỡ 275×1.6×32

Đĩa cắt Ý màu xám cỡ 300×2,0×32

Đĩa cắt Ý màu xám cỡ 350×2,0×32