Bộ Jac mass cắm nhanh 35-50cm2

Giá cũ: 32.000

Bộ giắc đấu giữa máy hàn và cáp hàn
1 bộ bao gồm 1 giắc đực và 1 giắc cái