Cổ cong mỏ Mig 15AK

Dùng với mỏ Mig 15AK , thường sử dụng với máy hàn mig 200-280A