Sứ hàn Tig WP26 #4 #5 #6

Giá cũ: 4.000

Sứ hàn TIG#4 – 10N50

Sứ hàn TIG #5 – 10N49

Sứ hàn TIG #6 – 10N48

Dùng thay thế cho mỏ hàn TIG WP17, WP26