Đầu mỏ tay Tig WP26 đen

Giá cũ: 75.000

Chỉ cần thay thế đầu mỏ tay hàn mà không cần phải thay cả bộ dây hàn nếu như dây không bị hư hòng