Chụp khí T200

Chụp khí Mig T200 dùng cho súng hàn mig T200 được dùng cho máy hàn mig 200, 250, 300