Sứ Plasma PA80

Giá cũ: 6.000

Chụp sứ cắt PA80, dùng cho súng cắt/tay cắt Plasma P80

Thường dùng với các dòng máy cắt từ 60A – 120A, phù hợp với những độ dày vật liệu cắt khác nhau.