Đầu mỏ tay Tig QQ150A vàng

Giá cũ: 40.000

Dùng để thay thế cho súng hỏng hóc trong quá trình sử dụng