Bộ pép Plasma 40A ngắn

Bộ bép căt plasma 40 A , được sử dụng cho các máy cắt lgk 40