Cổ cong mỏ Mig 350

Giá cũ: 60.000

Là chi tiết thuộc mỏ hàn Mig 350

Cổ cong súng Mig 350A ren trong: Dùng với nối bép mig ren ngoài
Cổ cong súng Mig 350A ren ngoài: Dùng với nối bép mig ren ngoài
Thường sử dụng với máy hàn mig 270-350A