Chụp khí Mig 15AK

Chụp khí 15AK sử dụng cho súng hàn mig 15AK, dòng máy hàn mig 200-250A