Đĩa cắt thép gió CHITTAK 7 màu

Lưỡi Cắt có thể mài sắc lại nhiều lần.

Các kích cỡ lưỡi cắt :

Đĩa cắt CHITTAK 7 màu cỡ 275×1,6×32

Đĩa cắt CHITTAK 7 màu cỡ 300×1.6×32

Đĩa cắt CHITTAK 7 màu cỡ 350×2,0×32