Mỏ Mig T350 3M/5M

Giá cũ: 550.000

Mỏ hàn Mig 350 3M/5M

Dùng cho máy hàn Mig 350, Mig 500