Đuôi dài Tig WP26 đen

Chuôi Tig đen dài dùng cho mỏ hàn Tig wp 17-26-18 – phụ kiện cho máy hàn tig

Tác dụng giữ kim hàn Tig