Kẹp kim Tig dài WP26 1.6/2.4mm

Giá cũ: 4.000

Kẹp kim tig loại dài 1.6-2.4mm dùng cho súng hàn tig loại WP
Thường dùng với súng hàn tig loại WP17, WP18, WP26