Bộ giắc nối nhanh 10-25mm2

Giá cũ: 22.000

Giắc nối nhanh còn được gọi bằng Jack nối nhanh, khớp nối nhanh, đầu nối nhanh, giắc cắm nhanh.

Bộ giắc cắm bao gồm: 01 giắc đực dài và 01 giắc cái.

Dùng cho máy hànmáy cắt plasma có dòng từ 150-200A.