Sứ lót mỏ Mig 36KD

Giá cũ: 6.000

Dùng cho súng hàn (mỏ hàn) MIG 36KD

Phân tán đều khí trong mỏ hàn trước khi dẫn qua chụp khí

Thường dùng với máy hàn mig 350A-500A