Kìm hàn que 200A

Giá cũ: 25.000

Kìm hàn que 200A Hàn que sử dụng máy hàn que

Kìm hàn có tác dụng giữ chặt que hàn và cung cấp dòng điện hàn khi hàn.  kìm hàn nhẹ, khả năng giữ chắc que hàn, kẹp nhả một cách dễ dàng và chống nóng quá mức khi làm việc liên tục.