Lõi ren nối pép Mig 15AK

Giá cũ: 7.000

Thường dùng với máy hàn mig 200A -250A -300A
Dây hàn phù hợp 0.8-0.9-1.0
Là chi tiết thuộc mỏ hàn mig 15AK