Lõi ren chia khí QQ150

Giá cũ: 8.000

Sử dụng với mỏ hàn tig QQ150

Có tác dụng dẫn dòng hàn và phân tán đều khí bảo vệ mối hàn

Thường dùng với máy hàn tig 200-250A