Cột khí CO2

Giá cũ: 65.000

Cột khí CO2 được dùng để thay thế cho đồng hồ Co2