Cổ cong mỏ Mig T200

Cổ cong T200 dùng để sửa chữa và thay thế cho súng hàn mig t200