Máy xả băng tôn – cắt xả tôn

Máy được thiết kế và chế tạo với yêu cầu:

Cắt xả bản tôn khổ 1200mm ra thành 12 băng tôn với 24 cặp dao tròn.

Các cặp dao có thể thay đổi vị trí theo ý muốn và thay thế dễ dàng.

Các yêu cầu khác, quý vui lòng liên hệ lại

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng khách hàng 0988560059.