Máy bung tôn

Máy được thiết kế và chế tạo với yêu cầu:

Bung cuộn tôn khổ 1200mm đến 1500mm có trọng lượng tịnh lớn nhất 5 Tấn.

Treo cuộn tôn vững vàng và không bị rung. Thao lắp cuộn tôn dễ dàng.

Các yêu cầu khác, quý vui lòng liên hệ lại 0988560059.