Máy gấp tôn điện

Ưu điểm : 
  • Ép tôn điện hoàn toàn – một người sử dụng dễ dàng.
  • Cóc tăng cường, tăng độ bền máy và chất lượng đường gấp
  • Căn chỉnh thay thế dao ép và trục khuỷu dễ dàng
  • Chi phí đầu tư ban đầu thấp