Máy Chấn Tôn

    Máy chấn tôn là một dạng máy ép thủy lực. Có chày cối để tạo hình tôn tấm theo ý muốn. Ngày nay, đại đa số máy chấn sử dụng phương pháp ép thủy lực chày từ trên xuống, cối được cố định ở dưới.
    Ưu điểm là máy chấn tôn có khả năng chấn độ dày có phạm vi dao động lớn. Máy có thể chấn lân với khổ dài tùy ý. Xác định góc chấn theo tùy chỉnh. Dễ dàng thao tác sử dụng nên không mất công đào tạo nhân công.

    Danh mục: Từ khóa: