Tài Khoản Thanh Toán

Tài Khoản Bảo Đảm thanh toán tới nhà cung cấp Phúc Thắng:

Ngân hàng BIDV. Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Chủ TK: Đàm Quang Phúc. STK: 12310000638868.