Tài Khoản Thanh Toán

Tài Khoản Thanh Toán tới Nhà Cung Cấp Phúc Thắng:

– Ngân hàng BIDV. CN Quang Trung Hà Nội. Chủ TK: Đàm Quang Phúc. STK: 12310000638868.

– Ngân hàng Vietcombank. CN Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ tài khoản: Đàm Quang Phúc. STK: 0301002857491.

– Ngân hàng Vietinbank. CN Hoàng Mai Hà Nội. Chủ tài khoản: Đàm Quang Phúc.  STK: 106000645030.

– Ngân hàng Agribank. CN Tam Trinh Hà Nội. Chủ TK: Đàm Quang Phúc. STK: 1508205044881.