Máy hàn MIG hệ cơ 280A KOMATSUC (ĐẦU DỜI)

Giá cũ: 12.950.000

☆Máy hàn Mig hệ cơ hiệu KOMATSUC Nhật Bản.

☆Máy hàn Mig 280A dầu cấp dây dời

Danh mục: