Máy hàn MIG hệ cơ 280A – 380V KOMATSUC (ĐẦU LIỀN)

Giá cũ: 11.950.000

☆Máy hàn Mig hệ cơ hiệu KOMATSUC Nhật Bản.

☆Máy hàn Mig 280A – 380V dầu cấp dây liền

Danh mục: