Lõi ren nối pép Mig T200

Là chi tiết thuộc bộ mỏ hàn mig 200

Thường sử dụng với máy hàn mig 200A – 250A