Lõi ren chia khí QQ150

Sử dụng với mỏ hàn tig QQ150

Có tác dụng dẫn dòng hàn và phân tán đều khí bảo vệ mối hàn

Thường dùng với máy hàn tig 200-250A