Đồng hồ CO2 – 36V

Đồng hồ Co2 điện  36v với hai chức năng là đo lượng khí trong bình và điểu chỉnh lượng khí cấp cho máy hàn