Máy Đột Thủy Lực – Đột Ngàm – Đột Mòi

Máy Đột Thủy Lực – Đột Ngàm – Đột Mòi

Lực đột (tấn) có 2 loại: 5 tấn – 10 tần

Công suất làm việc: 45 lỗ / phút

Độ chính xác: ± 0,05mm

Độ dày xử lý: < 1,2mm

Động cơ: 220V – 380V

Sức mạnh: Thủy lực